Ostatnia aktywność

Ja chętnie pomogę, tyle że problem jest bardziej złożony. Gdy serwer WWW wysyła cokolwiek to wysyła:
a) nagłówek HTTP
b) treść

to co napisałeś w swoim poście to jest treść. Nagłówek HTTP (nie mylić z nagłówkiem pliku wml czy html - to co ustawiasz w META jest już treścią strony) mówi przegladarce co właściwie ta dostaje. Jest tam właśnie m.in. content-type, czyli rodzaj zawartościw w olnym tłumaczeniu. Serwery WWW na ogół są skonfigurowane tak, że standardowo dla parsowanych plików php wysyłają nagłówek content-type wskazujący na zawartość html. Prawdopodobnie tak jest w Twoim przypadku. Emulatory działają bo są oparte na zwykłych przeglądarkach WWW i html im nie przeszkadza (albo nie sprawdzają content-type). Ale telefony wykrywają że serwer daje im html i buntują się. Zwróc uwagę na to, że po wywołaniu Twojej strony w zwykłym Internet Explorerze pojawia się ona normalnie w oknie. Gdyby serwer wysyłał informację że jest to wml, to Internet Explorer proponowałby zapisanie pliku, gdyż nie potrafi wyświetlać zawartości wml.

Innymi słowy, mimo że Twój serwer przesyła treść odpowiadającą plikowi wml, to przesyła ją z nagłówkiem html. Tak więc wszystko co musisz zrobić to wstawić swój nagłówek umieszczając NA SAMYM POCZĄTKU SKRYTPU PHP coś takiego:

<?
header ("Content-type: text/vnd.wap.wml");
?>

Przed <? nie może być nic (żadnej spacji, entera czy czegoś innego), gdyż parser php potraktuje to jako treść i wstawi wcześniej standardowy nagłówek (tego nie chcemy), a ponieważ nie można wysłać drugiego nagłówka, to po napotkaniu na instrukcję header pojawi się błąd "Bad header, headers already sent" czy jakoś tak.

Dalej umieszczasz już normalnie swoją treść. Pamiętaj tylko o zamaskowaniu pytajników w linijce <?xml tak aby serwer nie interpretował tego jako otwarcia i zamknięcia bloku instrukcji PHP, najlepiej zrób tak:
<?
echo "<?xml version=\"1.0\"?>";
?>

Statyczne pliki wml mogą być wyświetlane prawidłowo, jeżeli w konfiguracji serwera administrator zdefiniował że dla plików z rozszerzeniem wml serwer ma wysyłać nagłówek z Content-type: text/vnd.wap.wml. Jeżeli tego nie zrobił, to będzie ten sam błąd.

Pozdrawiam

Marek

Pokaż profile

Sortuj

mRada jest ewenementem w polskiej bankowości. Jej członkowie mają dostęp do informacji poufnych związanych z planami mBanku, mają pierwszeństwo w testowaniu wybranych elementów oferty, ich głos ma znaczenie w pracach nad ulepszaniem i rozszerzaniem naszych usług. Kadencja mRady 2013 - 2014 Artur ADO blindoln czemu Chmiel Dawid domlan DonTonico Edwin emu Marek Jedziniak paweu_ek Robert sloven tomkus Cele mRady tworzenie i popularyzacja banku przyjaznego dla Klientów, aktywny udział w tworzeniu oblicza mBanku oraz jego rozwoju, dialog między mBankiem i Klientami, pogłębienie zaufania do bankowości elektronicznej oraz mBanku. Powoływanie i działanie mRady Powoływanie mRady odbywa się poprzez zaproszenia dla kandydatów skierowane przez mBank. Kadencja mRady trwa rok. Członkiem mRady może być osoba, która akceptuje i przestrzega Kodeksu Honorowego. mRadni nie są pracownikami mBanku ani nie otrzymują od mBanku wynagrodzenia za swoją działalność. Członek mRady może być wykluczony z mRady za nieprzestrzeganie postanowień Kodeksu Honorowego, postępowanie na szkodę banku oraz gdy dopuści się czynów hańbiących. Osoba wykluczona z mRady nie może ubiegać się o ponowne przyjęcie w skład członków przez minimum cztery lata. Członkostwo w mRadzie wygasa wskutek: odwołania przez mBank, pisemnej rezygnacji lub wygaśnięcia członkostwa. Uzupełnienie mRady dokonuje się wedle zasad powoływania członków mRady, czyli przez zaproszenie wystosowane przez mBank. Prawa i obowiązki związane z członkostwem w mRadzie Członkowie mRady zobowiązani są do przestrzegania zasad współpracy z mBankiem. Działają w dobrej wierze i na korzyść mBanku oraz jego Klientów. Udzielają się na na liście mailingowej, forum, blogu oraz w profilu mBanku na Facebooku. mRadny jest zobowiązany powiadamiać mBank o zmianach w życiu zawodowym, które mogłyby mieć wpływ na jego działalność w mRadzie. mRadni zobowiązują się do zachowania "tajemnic mBanku" określonych przez mBank. mBank zobowiązuje się do traktowania mRadnych jako konsultantów z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i procedur wewnętrznych mBanku mRada jak i jej nowi członkowie nie pozostaną anonimowi dla mBanku i świata zewnętrznego, ich sylwetki będą prezentowane na specjalnych stronach serwisu mBanku, w części poświęconej społeczności. mRadni kontaktują się z mBankiem i między sobą poprzez listę mailingową, utworzoną i zarządzaną przez mBank. mBank zobowiązuje się do organizowania spotkań członków mRady w świecie rzeczywistym. Wszyscy dotychczasowi Radni, których mBank nie usunął z mRady, otrzymują dożywotnio tytuł Honorowego Klienta mBanku. Moderator mRady mBank z grona swoich pracowników wyznacza Moderatora mRady. Moderator mRady pośredniczy między mRadnymi i pracownikami mBanku, zwołuje spotkania w świecie rzeczywistym. Zmian w Kodeksie Honorowym dokonuje mBank w porozumieniu z mRadnymi.
Grupa Klientów mBanku i osób zaproszonych przez Bank, która doradza i opiniuje w wybranych sprawach związanych z rozwojem naszej oferty i działalności mBanku. mRadni mają dostęp do informacji poufnych związanych z planami mBanku, mają pierwszeństwo w wybranych elementów oferty, ich głos ma znaczenie w pracach nad ulepszaniem i rozszerzaniem naszych usług. mRada powoływana jest na mocy Kodeksu Honorowego od 30 października 2003 r.
wątki: 491 | wypowiedzi: 19460